Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Kemal ÇELİK'in AB projesinin ürünü olan kitabın başarısı.

.

Öğretim üyemiz Prof. Dr. Kemal Çelik tarafından yürütülen EU projelerinden “Rational Livestock Nutrition in Rural Areas” isimli proje ürünü kitabın yine aynı adla Polonya, Macaristan, Romanya ve Italya’da ilgili üniversitelerde ders kitabı olarak okutulması önerilmiştir.