Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Öğrenciler için Gri Pasaport

ÖĞRENCİLER İÇİN 

GRİ PASAPORT (HİZMET PASAPORTU) İŞLEMLERİ 

(Akademik ve İdari personelin Personel Dairesi Başkanlığına başvurması gerekmektedir.) 

 

2006/21 Sayılı, 02.03.2006 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre :
Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar ve ikili ilişkiler kapsamında yurtdışına eğitim ziyaretlerinde bulunacak öğrencileri de hizmet pasaportu alabilmelerine olanak tanımaktadır. Hizmet pasaportu ile öğrencilere vize kolaylığı sağlanmış olacaktır.

Pek çok ülke hizmet pasaportuna vize uygulamamaktadır ancak, yine de Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden hangi ülkelerin vize uygulayıp hangilerinin uygulamadığını kontrol etmeniz gerekmektedir.
http://www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa

 

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA HİZMET PASAPORTU SAĞLANIR : 

 • Bölümlerin resmi gezileri, etkinlikleri, projeleri
 •  Konferans, kongre vb. uluslararası etkinliklere kayıtlı  katılım
 • Öğrenci topluluklarının, öğrenci gruplarının  uluslararası etkinlikleri 
 • Valilik, Belediye, STK gibi kurumların  uluslararası projelerinde katılımcı olmak 
 • Ulusal Ajans, AB, UNESCO, UNDP, BM  vb kurumların etkinliklerine katılım  

BAŞVURU İŞLEMLERİ 

1. Aşama : Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne Başvuru 

Aşağıdaki belgeleri Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne getiriniz. 
(Siyasal Bilgiler Fakültesi Binası, Zemin Kat - Telefon : 0286 218 00 18 / Dahili 4093)

 • Başvuru formu (İndirerek doldurunuz)   
 • 2 biometrik fotoğraf 
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi (Son 1 hafta içinde alınmış olmalıdır.)
 • Adli Sicil Kaydı
 • Yurtdışındaki kuruluştan alınmış davetiye vb mektup
 • Görevlendirme talep yazısı. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yurtdışı görevlendirmelerinin Rektörlük tarafından yapılabilmesi için, ilgili birimin eğitim ve öğretim programlarının aksatılmayacağının bölüm başkanının uygun önerisi üzerine, Fakülte ya da Enstitü Yönetim Kurullarının kararının çıktısının elden teslim edilmesi, ayrıca kararın Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'ne iletilmiş olması da gerekmektedir.(Örnek için tıklayınız)

Eğer kişi üniversitemizde kadrolu ise (Araştırma Görevlisi vb.) Akademik Personel Dairesine başvurması gerekmektedir) 

2. Aşama : Emniyet Müdürlüğüne Başvuru 

Hizmet Pasaportu Formu doldurulur ve Rektör Yardımcısı tarafından imzalanır. Form imzalandıktan sonra Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından öğrenciye haber verilir. Formu Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nden teslim alan öğrenci aşağıdaki belgelerle birlikte Emniyet Müdürlüğüne şahsen başvurur. 

Emniyet Müdürlüğü'nden randevu almak gerekmektedir. Mutlaka belgenizi alacağınız zamana uygun şekilde Emniyet Müdürlüğü'nden randevu alınız. 
https://epasaport.egm.gov.tr/

 • 2 biometrik fotoğraf 
 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi 
 • 94.00 TL (Vergi Dairesi, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası'ndan yatırabilirsiniz. Hizmet pasaportu /Gri pasaport cüzdan bedeli/harcı diye belirtmeniz yeterlidir. Dekontun mutlaka mühürlü ve ıslak imzalı olması gerekmektedir) 
 • Daha önce alınmış pasaportunuz varsa pasaportunuz 


YURTDIŞINA ÇIKMASINDA SAKINCA YOKTUR BELGESİ 

OHAL nedeniyle, gri pasaportların yanında yurtdışına çıkarken kapıda istenen  "Yurtdışına çıkmasında sakınca yoktur" belgesini Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı vermektedir. Rektörlük zemin katındaki Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınagiderek bir form doldurmanız gerekmektedir. Belge hemen verilmemektedir, işlemler 1-2 gün sürebilmektedir.

SÜRE 

Dış İlişkiler Ofisi'ne  belgeleriniz hazır olduğunda başvurabilirsiniz,  gerekli dökümanınız hazırlanır.  Ancak,  Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruyu gidiş tarihinizden en fazla  15 gün önce başvurabilirsiniz.  Örneğin,  15 Şubat'ta gidecek  kişi Emniyet Müdürlüğü'ne 1 Şubat'ta başvurabilir.  Bu nedenle, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nden belgenizi almaya yurtdışına çıkmadan 15 gün önce geliniz. (Bu süre gri pasaporta vize isteyen ülkelerde 25 gündür.)

FOTOĞRAF

Fotoğrafların yeni pasaport kanununa göre biometrik olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Üniversiteye vereceğiniz fotoğraflar ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne vereceğiniz diğer 3 fotoğrafın aynı olması gerekmektedir.

DÖNÜŞTE YAPILACAK İŞLEMLER 

Hizmet pasaportunuz yalnızca görev / etkinlik süresince geçerlidir. Dönüşte hizmet pasaportunuzu en geç 15 gün içinde Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'ne teslim etmeniz gerekmektedir.  Belirtilen süre için pasaportu geri getirmeyen öğrenciler bir daha bu hizmetten yararlanamazlar. 

UMUMİ PASAPORT ÇIKARTMAK VEYA EMNİYETE VERDİĞİNİZ UMUMİ PASAPORTUNUZU GERİ ALMAK İÇİN 

•     Gri pasaport çıkartmak için hale hazırda var olan umumi pasaportunuzu Emniyet Müdürlüğü'ne verdiyseniz, veya
•     Gri pasaportunuzun süresi bitmeden umumi pasaport çıkarmak istiyorsanız

Öncelikle Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne gelerek Emniyet'e götürülmek üzere bir belge almalısınız. Belgede Gri pasaportunuzun üniversitemizde muhafaza edildiği belirtilmekte ve umumi pasaport işlemlerinin yapılması/ size geri verilmesi talep edilmektedir. Resmi yazı olduğu için imza süresinin 2-3 günü bulabileceği unutulmamalıdır.

PASAPORTUNUZU GEÇERLİLİK SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR KULLANMAK İSTERSENİZ 

Başvuru işlemleri kısmında belirtilen başvuru belgelerini yeniden  hazırlayarak Dış İlişkiler koordinatörlüğüne getiriniz. Dış İlişkiler tarafından Hizmet Pasaportu Formu ve pasaportun yeniden işleme alınması dilekçesi hazırlanır ve Rektör Yardımcısı tarafından imzalanır.

Öğrenciye belgeler hazır olduğunda haber verilir. Öğrenci gelerek belgelerini ve pasaportunu alarak Emniyet Müdürlüğü'ne gider.

GEREKLİ ADRESLER : 


Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Binası, Zemin Kat
Terzioğlu Kampüsü 17020 Çanakkale
Tel: + 90.286.218 00 18 / Dahili 4093

 

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü
Adres : Lise Caddesi, No:13, 17100, Çanakkale
Tel : 0286 217 52 60
Dahili 5420 veya 5430