Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Personel ve Görev Tanımları

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü personeline ait bilgiler ve görev tanımları aşağıdaki gibidir : 

Dış İlişkiler Koordinatörü  

Dr. Öğr.Ü. Ümit Güder
ugudercomu.edu.tr
Tel : 0286 218 00 18 / 4091

 

 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nün genel yönetimini gerçekleştirmek
 • Üst yönetim ile iletişimi sağlamak
 • Üniversitemizin uluslararası ilişkilerinin gelişmesi için gerekli olan adımları atmak  

Erasmus Kurum Koordinatörü

Mevlana Kurum Koordinatörü 

Öğr.Gör. Ali Emrah Tokatlıoğlu 
erasmuscomu.edu.tr 
0286 21800 18 / 4090 - 4095

 • Erasmus’un genel yönetimi
 • Ulusal Ajans ile iletişim 
 • Erasmus raporlarının hazırlanması ve sunumu 
 • Erasmus UA başvuruları 
 • Erasmus öğrenci, akademisyen, idari personel hareketlilikleri  seçim sürecinin koordinasyonu  ve işlemlerinin genel takibi
 • Mevlana programının genel koordinasyonu 
Erasmus Anlaşmalar ve Gelen  Öğrenci /Akademisyen Sorumlusu 

Öğr.Gör. Çağrı Ege 
erasmusincomingcomu.edu.tr
erasmusbacomu.edu.tr 
0286 218 00 17/ 4096

 • Erasmus gelen öğrenci işlemleri 
 • Erasmus gelen akademisyenler
 • Erasmus anlaşmalarının yapılması 
 • Erasmus 107 Projesinin işlemleri 
Erasmus Giden Öğrenci Sorumlusu  Elvan Ecem Başel 
erasmusogrenimcomu.edu.tr 
0286 218 00 18 / 4092
 • Giden öğrencilerin işlemlerinin yapılması 
 • Gerekli belgelerin toplanması
 • Giden öğrenci bilgilendirme seminerlerinin gerçekleştirilmesi 
Erasmus Giden Akademik ve İdari Personel Sorumlusu
Bütçe İşlemleri 

Cenk Katı
erasmuspersonelcomu.edu.tr;
0286 218 00 18 / 4097

 • Bütçe işlemleri 
 • Satın alma ve ödeme işlemleri
 • Giden akademik personel işlemleri
 • Giden idari personel işlemleri
Mevlana Programı Sorumlusu  Elvan Ecem Başel 
mevlanacomu.edu.tr 
0286 218 00 18 / 4092
 • Mevlana  anlaşmalarını yapmak
 • Mevlana kapsamında gelen/giden öğrenci /akademisyen işlemleri
 • Erasmus giden öğrenci işlemleri 
 • Erasmus staj giden öğrenci işlemleri
Uluslararası Projeler Destek Birimi

Öğr.Gör.Ufuk D. Göktaş
projecomu.edu.tr
0286 218 00 18 / 4093

 • Proje çağrıları, olanakları ve etkinliklerini güncel duyurularla paylaşmak
 •  AB ve Uluslararası Kuruluşların kaynaklarıyla yürütülen projelerin finansmanla ilgili işlemleri; (projeler kapsamında yapılan işlemler için belgelerin uygunluğunun kontrolü, muhasebe işlem fişi hazırlamak ve ödemelerin sağlanması)
 •  Proje başvuru formlarının ve sözleşmelerin teknik kontrolü, yönetim ve denetim aşamalarında gerekli olan belgeler ve kurum bilgilerinin  temin edilmesi
 • Gri pasaport işlemleri 
Uluslararası İşbirliği Birimi  Öğr.Gör. Banu Akkök
banu.akkokcomu.edu.tr 
0286 21800 18 / 4089

 
 • Uluslararası işbirliği anlaşmaları 
 • Freemover  Programı 
 • Fulbright Programı
 • ABD /  ECFMG – Tıp öğrencileri başvuruları
 • Rektörlük ve idari birimlerin çevirileri
 • Akademisyenler için vize başvurusu desteği
Avrupa Gönüllü Hizmeti 

Gülşen Yüksek Pekören 
aghcomu.edu.tr 
0286 21800 18/ 4088

 • Avrupa Gönüllü Hizmeti programı hakkında bilgilendirme
 • 17-30 yaş gençlere AGH işlemlerinde gönderen kuruluş olarak destek sağlama
 • AGH kapsamında projelerin takibi ve yapılabilirliğinin arttırılması
 • AGH kapsamında yapılacak olan projelere ortak olma konusunda gerekli yazışmaların yapılması
 Genel Yazı İşleri 

Muhammet Orhan
morhancomu.edu.tr
0286 218 00 18 / 4087

.........................................................

 • Gelen ve giden EBYS yazışmaların gerçekleştirilmesi ve takibi
 • Rektörlük ıslak imza takibi
 • Ofise gelen kişileri ilgili birime yönlendirmek 
 • Genel bilgiler vermek