ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

AB Gençlik Programları Birimi

  

 

  Hakkımızda

 

Pasaport alımı  

  

Vize

 

Sigorta  

 

Uçak bileti  

 

Ülkeler  

 

Linkler  

 

Yorumlar  

 

DUYURULAR

Ana Sayfa   İletisim 

 
 Gençlik Programı Eylemleri   Avrupa Gönüllü Hizmeti   ÇOMÜ Projeleri   Ulusal Ajans Egitimleri  

Information for the participants from abroad

 
 
 

 

 

 

AB GENÇLİK PROGRAMLARI BİRİMİ

AGH - GENEL BİLGİ

 

Avrupa Gönüllü Hizmeti'nin hedefi ve ilkeleri:   

 • Gençlerin toplumla bütünleşmesini ve topluma aktif biçimde katılmalarını, istihdam şanslarını artırmalarını ve başkaları ile dayanışma içine girebilmelerini sağlamak için gençlere kültürler arası nitelikte bir yaygın öğrenme deneyimi kazandırmak,
 • Yerel toplulukların gelişimini desteklemek,
 • Yeni ortaklıkların kurulmasını ve ortaklar arasında deneyim ve örnek teşkil edebilecek iyi uygulamaların alışverişini teşvik etmek.

Ne tür bir aktiviteden yararlanabilirsiniz?

Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH) bir gence 2-12 ay arasında değişen belirli bir süre için, başka bir ülkede gönüllü olma olanağı sağlar. Gönüllü hizmet etkinlikleri şu alanlarda gerçekleştirilebilir:

 • Çevre
 • Kültür-Sanat
 • Engelli veya imkânı kısıtlı gençlere yönelik çalışmalar
 • Çocuklar, gençler ya da yaşlılarla ilgili etkinlikler
 • Kültürel miras
 • Spor etkinlikleri
 • Sivil insiyatifi geliştirme
 • Sivil koruma alanları

Koşullar nelerdir?

 • Etkinlikler, gönüllünün yasal olarak ikamet  ettiği ülkenin dışında başka bir ülkede gerçekleştirilmelidir.
 • Etkinlik kâr amacı gütmemeli, ücret karşılığı olmamalıdır.
 • Etkinlik, iş ikamesi veya askerlik hizmeti ya da hizmet şekillerini içermemelidir.
 • En az bir AB üyesi devleti içermelidir.
 • Projeler doğrudan Program Ülkeleri’ndeki Ulusal Ajanslar tarafından işleme koyulacaktır.

Ortaklık

AGH projesi, üç aktör arasında bir ortaklık içerir:

 • Gönüllü
 • Gönderen Kuruluş
 • Ev Sahibi Kuruluş

Her tür sivil toplum kuruluşu, dernek, yerel bir yetkili ya da kâr amacı gütmeyen başka bir yerel insiyatif, Ev Sahibi/Gönderen Kuruluş olabilir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi AB Gençlik ve Kültür Programları Birimi 2008 yılı Şubat ayında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Gönderen Kuruluş olarak akredite edilmiştir.

Katılımcılarda aranan koşullar:

 • Program ülkelerinden birinde ya da uygun bir üçüncü ülkede yasal olarak ikamet etmesi gerekir.
 • Yaşları, etkinliğin başladığı tarihte 18 ile 30 yaş arasında olmalıdır.
 • İmkânları kısıtlı gençlere, bu durumun kanıtlanması koşulu ile üst yaş sınırında bazı istisnalar tanınmaktadır.

Gönderen Kuruluş

Gönderen Kuruluş şu rollerden sorumludur:

 • Hazırlık:
  • Gönüllünün bir ev sahibi kuruluş bulmasına ve Ev Sahibi Kuruluş ile gönüllünün irtibata geçmesine yardımcı olmak
  • Gönüllülerin kendi bireysel gereksinimlerine göre ülke dışında kalışları için hazırlanmasında yardımcı olmak( vize işlemleri gibi )
  • Gönüllünün, Komisyon'un anlaşmalı olduğu sigorta şirketi tarafından zorunlu AGH Grup Sigorta Planı kapsamına alınmasını sağlamak
 • Gönüllü hizmet sırasında iletişim
  • AGH hizmeti sırasında Gönüllü ve Ev Sahibi Kuruluş ile sürekli iletişim halinde olmak
 • Gönüllünün dönüşünden sonra
  • Gönüllünün Nihai Değerlendirme Toplantısı’na katılmasını sağlamak
  • Gönüllünün proje bittikten sonra ülkesine döndüğünde yaşadığı topluma yeniden  entegre olmasına yardımcı olmak
  • Gönüllülere deneyim paylaşımı fırsatı sunar
  • Gönüllülerin, gönüllü hizmet deneyimlerinin sonuçlarının yayılmasını ve bu sonuçlardan yararlanılmasını teşvik etmek
  • Gönüllülere, başka eğitim, öğrenim ve istihdam  imkanları konusunda rehberlik sağlamak

Ev Sahibi Kuruluş:

Ev sahibi kuruluş şu rollerden sorumludur:

 • Rehber (Mentor)

 • Gönüllüye kişisel destek sağlamaktan sorumlu bir rehber belirlemek.

 • Görevle ilgili destek

 • Tecrübeli personeli aracılığıyla gönüllüyü, gönüllü hizmeti süresince gözlemlemek ve ona rehberlik sağlamak.

 • Kişisel destek

 • Gönüllüye kişisel destek sağlayıp, yerel topluma entegre olma, diğer gençlerle tanışma, sosyalleşme vb.  fırsatlar sunmak.

 • Mümkün olduğu kadar gönüllünün diğer AGH gönüllüleriyle iletişim kurmasını teşvik etmek.

 • AGH Eğitim ve Değerlendirme Döngüsü ve dil desteği

 • Gönüllünün varış sonrası eğitimine ve ara değerlendirme toplantısına katılmasını sağlamak

 • Gönüllü için dil öğrenimi fırsatı sunmak.

 • Gönüllü Hizmet ilkeleri

 • AGH’nin genel erişilebilirliğini sağlamak: Ev Sahibi Kuruluşlar gönüllüleri, belli bir etnik gruba ya da dine mensubiyetlerine, cinsel yönelimlerine,  siyasi düşüncelerine göre belirleyemedikleri gibi, gönüllüleri seçerken belli kalifikasyonları ve eğitim seviyesini de şart koşamazlar.

 • Gönüllülere, fikirlerini, yaratıcılıklarını ve deneyimlerini ortaya koyabilmelerini mümkün kılacak iyi tanımlanmış görevler sunmak.

 • Gönüllüler için açık öğrenme hedefleri belirlemek.

 • Barınma ve yeme-içme

 • Gönüllülere uygun barınma ve yeme-içme  imkanları sunmak (ya da tatil sürelerini de kapsayacak şekilde yemek parası vermek).

 • Yerel ulaşım

 • Gönüllülerin yerel ulaşım araçlarından yararlanmasını sağlamak.

 • Cep harçlığı

 • Gönüllüye belirlenmiş cep harçlığını haftalık ya da aylık olarak vermek.

 • Vize

 • Gönüllüye davet mektubu gibi vize alımını kolaylaştırıcı belgeler yollamak (isteğe bağlı).

Hangi Eğitim çalışmaları AGH'nin bir parçasıdır?

 • Ayrılış öncesi Eğitim:  Bütün gönüllüler için zorunludur. Söz konusu eğitim,       gönüllüye:
  • Beklentileri hakkında konuşma
  • Motivasyonlarını geliştirme
  • Ev sahibi ülke ve Gençlik Programı ile ilgili bilgi edinme fırsatı verir.
 • Varış Sonrası Eğitim:
  • Ev sahibi ülkeyi ve çevreyi gönüllüye tanıtmayı amaçlar.
  • Gönüllülerin birbirini tanımalarını sağlar.
  • En az 5 AGH gönüllüsü olmalıdır.
 • Ara Değerlendirme Toplantısı: (4 aydan daha fazla süren faaliyetlerde zorunludur).
  • Gönüllülere, hem toplantıya kadar geçen sürede gönüllü deneyimlerini değerlendirme hem de ev sahibi ülkedeki diğer gönüllülerle tanışma fırsatı sunar.
  • Gönüllülerin bu toplantıya katılmaları zorunludur.

 • Nihai Değerlendirme Toplantısı

  • Gerçekleşen AGH Faaliyeti ile ilgili amaçlar, hedefler, motivasyon, beklentiler ve gönüllü hizmet sırasında yerine getirilen görevler ele alınır.
  • Gönderen Kuruluşlar tarafından sağlanan destek ve iletişim değerlendirilir.
  • gönüllülerin kendi ülkelerine yeniden entegre olmalarına yardımcı olunur.

Öncelikli AGH Projeleri:

 • İmkânları kısıtlı ve başka bir şekilde programa kolay erişim sağlayamayacak olan gençleri hedefleyen projeler
 • Daha önce AGH'ye katılmamış kuruluşları içeren projeler
 • Yeni bir etkinlik alanı içeren ya da yaratıcı özellikleri olan projeler
 • Yerel toplulukların gelişimini destekleyen projeler

 

Finansman

·         Gönüllünün uluslararası seyahat masrafları (bir gidiş-dönüş bilet için fiili masrafların %90'ı)

·         Gönüllünün vizesi, vizeyle ilgili masrafları ve aşısı (fiili masrafların %100'ü)

·         Gönderme faaliyeti masrafları (gönüllü sayısı × sabit oran)

·         Ülkeden ülkeye değişen miktarlarda haftalık ya da aylık gönüllü harçlığı (ülkelere göre belirlenmiş olan cep harçlıklarını www.ua.gov.tr/programlar/gençlik-programı sitesinde “Formlar Ve Dokümanlar” kısmında "Program Kılavuzu”nda bulabilirsiniz.)

·         Olanakları kısıtlı gençleri kapsayan projelerde:

  • Ön hazırlık gezisi (fiili masrafların %100’ü + en çok 2 gün için sabit oran)
  • İstisnai masraflar ((fiili masrafların %100'ü)

Ön Hazırlık Gezisi

Olanakları kısıtlı gençlerin dâhil olduğu projelerde, Ön Hazırlık Gezisinin masrafları da karşılanabilir. Seyahat masraflarının % 100'ü ve gün başına sabit bir oran karşılanmaktadır. Bu finansman, azami iki gün için (seyahat hariç) verilir ve her bir gönderen gruptan bir adet katılımcının masraflarını karşılar; ancak, katılımcılardan birinin genç bir gönüllü olması halinde bu sayı iki olabilir. Hazırlık gezisi, projeye ev sahipliği yapacak ülkede yapılmalıdır.

Avrupa Gönüllü Hizmeti sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ

 (AGH yada EVS)

 

Genel Bilgi
Başvuru için
36 Soruda AGH
Motivasyon mektubu
CV hazırlama

 

                                                    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi AB Gençlik Programları Birimi - 2012