Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile çevrimiçi görüşme

Üniversitemizin ikili iş birliği anlaşması imzalamış olduğu Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile çevrimiçi görüşme gerçekleşmiştir.

İkili iş birliği anlaşması yapılan Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile çevrimiçi görüşme gerçekleşmiştir. Toplantıda Üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Dış İlişkiler Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Yıldız, İkili İş Birlikleri sorumlusu Dr. Hasan Hakan Başaran, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yeşim Zümrüt ve Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Başkanları katılım sağlamıştır.

Karşı kurum ile yapılan görüşmede Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Minara Guliyeva moderatörlük yapmıştır.

Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde yer alan ortak bölümlerle karşılıklı projeler, sergiler ve değişim hareketliliği üzerine görüşüldü.