Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Dokuzuncu Aylık Genel Toplantısı Gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, 05 Nisan 2024 tarihinde düzenlediği aylık genel toplantıda önemli konuları ele aldı ve çözüm yollarını tartıştı. Toplantı, Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ofis çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda aşağıdaki konular görüşüldü:

1- Mevcut iş ve işleyiş düzeninin bozulmadan devam edebilmesi için Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nün farklı fiziksel birimlerde çalışan alt yapılanmaları ile ilgili iş ve işlem ayrımlarına dikkat edilmesinin birimlerin sağlıklı işleyişi hususundaki yeri ve önemi.

2- Birim sorumluluğunda olmayan ve idari hiyerarşinin dışından gelen taleplerin kişisel tercihlerle değerlendirilmemesi ve Dış İlişkiler Koordinatörü'nün bu gibi durumlarda ivedilikle konu hakkında bilgilendirilmesi.

3- Değişim programları kapsamında gelen ve giden personellere ve öğrencilere verilecek promosyon malzemelerinin imalatı ve depolanması konusunda birimler arasında görüş alışverişi,

4- Erasmus hareketliliği başvuru süreçleri hakkında diğer birimlerin bilgilendirilmesi.