Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Dördüncü Aylık Genel Toplantısı Gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, 08 Kasım 2023 tarihinde düzenlediği aylık genel toplantıda önemli konuları ele aldı ve çözüm yollarını tartıştı. Toplantı, Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörü, Doç.Dr. Mehmet Yıldız liderliğinde ve ofis çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan başlıca konular şunlardı:

1. Gündem değerlendirme

2- Personel Yapılanması 

3- Ka171 Süreç analizi

4- Telefon iletişimi konusunda yapılanma

5- Dilek ve temennilerin dile getirilmesi.