Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Onbirinci Aylık Kalite Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, 10 Haziran 2024 tarihinde düzenlediği aylık kalite değerlendirme toplantısında önemli konuları ele aldı ve çözüm yollarını tartıştı. Toplantı, Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ofis çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda aşağıdaki konular görüşüldü:

1.    05 Haziran 2024 tarihinde çevrimiçi yapılan KA171 toplantısının değerlendirmesi yapıldı ve programa ilişkin sonraki adımlar görüşüldü.
2.    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin ESC (European Solidarity Corps) programının organizatör katılımcısı olması yönünde temenni dile getirildi ve ihtiyaçlar (personel ve iş organizasyonu gibi) konuşuldu.
3.    Kısa süreli gelen personelin yemekhaneden sorunsuz faydalanabilmesi için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan yemek fişi tedarikinin etkin bir çözüm olabileceği değerlendirildi. 
4.    Yaklaşan personel hareketliliği sürecinde ve sonrasında başvuran personelin bilgilerinin gizliliğinin her zaman olduğu gibi öncelenmesinin önemi vurgulandı. Hem gizlilik hem de işleyişin kayıt altına alınması için bilgi alışverişinde e-posta yazışmalarının öncelikli tercih olduğunun personele bildirilmesinin gerekliliği dile getirildi. 
5.    Personel hareketliliğine başvuran kişilerin yüklediği belgelerin doğruluğu ve usule uygunluğunun temin edilmesi görüşüldü.
6.    Başvuru ve seçim sürecinin sadece koordinatörlüğün yönetimiyle yürütülmesi gerekliliği ifade edildi. Bu karar hakkında amir konumunda bulunan kişi ve birimlerin bilgilendirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.
7.    ULP (Uluslararası Program) derslerinin geçerlilik sürelerinin gözden geçirilmesi, mükerrer girişlerin engellenmesi için alınacak adımlar ve KA131 ve KA171 programlarında ULP derslerinin puanlanması ve kullanılması konusunda göz önünde bulundurulan/bulundurulacak kıstaslar görüşüldü.
8.    15 Aralık 2023 ve 08 Şubat 2024 tarihlerinde yapılan Aylık Kalite Değerlendirme Toplantılarında, uygulanmasının koordinatörlüğün işleyişini kolaylaştırması ve daha verimli kılması ve veri yönetimi kabiliyetini geliştirmesi açısından faydalı olacağı görüşü dile getirilen yazılım/veri tabanının hayata geçirilmesi için adımların atılması oylandı; söz konusu adımların atılmasına oybirliği ile karar verildi. Temmuz 2024’ün ilk haftasında yapılacak Onikinci Aylık Kalite Değerlendirme Toplantısı’na kadar koordinatörlük bünyesinde bulunan birimlerin verilerini yazılıma aktarılacak şekilde hazırlamaları kararlaştırıldı. 
9.    Toplantı, dilek ve temenniler ile sonlandırıldı.