Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Onuncu Aylık Genel Toplantısı Gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, 03 Mayıs 2024 tarihinde düzenlediği aylık genel toplantıda önemli konuları ele aldı ve çözüm yollarını tartıştı. Toplantı, Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ofis çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda aşağıdaki konular görüşüldü:

1- KA171 proje sürecinin şu ana kadar gerçekleştirilen aşamalarının ve gelecek adımların (çağrı ve eğitim tarihleri dahil) değerlendirilmesi.

2- KA 131 Programı Kapsamında Ders verme ve Eğitim alma hareketliliklerinden faydalanacak idari ve akademik tüm personelin tabi olacağı kriterlerin Ulusal Ajans'ın yönlendirmeleri doğrultusunda güncellenmesi ve en iyi şekilde uygulanması için atılacak adımların tartışılması.

3- KA171 programına dahil olacak ülke/kurumların protokolleri/anlaşma metinleri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin protokolleri/anlaşma metinlerinin içeriklerinin dengelenmesine dair öngörüşlerin ifade edilmesi.

4- Yeni gelen personelin aldığı/alacağı hizmetiçi eğitimlerin görüşülmesi.

5- ÇOMÜ'ye değişim programları ile gelen yabancı öğrencilere düzenli olarak sunulan kahvaltı, şehitlik gezisi ve örenyeri gezisi gibi etkinliklerin sunulmaya devam edilmesi ve yaklaşık tarihlerin belirlenmesi.

6- KA171 programı bağlamında ULP derslerinin iptidai uygulama esaslarının konuşulması.

7- Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nden hizmet alan öğrencilerin ve çalışanların birimin işleyişine ilişkin olumlu ve olumsuz tutumlarının; birimin usule uygun işleyişini tehdit eden kişilere karşı sergilenen/sergilenecek tutumun değerlendirilmesi.