Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Üçüncü Aylık Genel Toplantısı Gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, 06 Ekim 2023 tarihinde düzenlediği aylık genel toplantıda önemli konuları ele aldı ve çözüm yollarını tartıştı. Toplantı, Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörü, Doç.Dr. Mehmet Yıldız liderliğinde ve ofis çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan başlıca konular şunlardı:

1.   Gelen öğrencilere sunulacak sosyal etkinliklerin planlanması (güz ve bahar dönemlerinde “Hoş geldin Kahvaltısı'' verilmesi, Assos, Troya ve Şehitlik Gezileri
2.    İkili anlaşmalar ile ilgili olarak üst yönetimin, ofisin işleyişi hakkında bilgilendirilmesi
3.   Anlaşma yapılan ve yapılacak üniversitelerin YÖK denklikleri ve tanınırlıklarının değerlendirilmesinde hassas davranılması
4.    Ofis etkinliklerinin haberleştirilmesi
5.    Ofisin, üniversitenin kurumsal kimlik ve itibarının zarar görmemesi için dikkate alabileceği stratejilerin gözden geçirilmesi
6.    KA171 projesinin resmen ve fiilen yürütülmesi için adımlar atılması
7.    Ofisin işleyişi, görevleri ve sorumluluklarının daha iyi anlatılabilmesi için tanıtıcı belgelerin hazırlanması
8.    Gelen öğrencilere ev sahipliği yapabilecek öğretim elemanı ve öğrenci imkanlarının değerlendirilmesi
9.    Dilek ve temennilerin dile getirilmesi.