Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Yedinci Aylık Genel Toplantısı Gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, 08 Şubat 2024 tarihinde düzenlediği aylık genel toplantıda önemli konuları ele aldı ve çözüm yollarını tartıştı. Toplantı, Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Yıldız ve ofis çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda aşağıdaki konular görüşüldü:

1. Yeni logoların ilgili yazışma ve mecralarda kullanılması.
2. KA220 projelerine Ulusal Ajans tarafından getirilen kotaların değerlendirilmesi.
3. KA131 programı kapsamında Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak dil sınavı ve başvuru programının görüşülmesi.
4. KA171 projesinin verimli bir şekilde uygulanabilmesi için personel gereksiniminin tekrar vurgulanması.
5. Raporlama ve bilgilendirme amaçlı bir dosyalama/veri depolama düzeneğinin kurulması.
6. KA131 Personel Hareketliliği kriterlerinin güncellenmesi için görüşmeler/toplantılar yapılması.
7. ULP derslerinin dil havuzunun genişletilmesi ve sayısının artırılması.
8. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nün sorunlu Güneybatı duvarının tadilinin ilerleyişi.
9. Dilek ve temenniler.