e-teach Projesi Sonuçlandı

İsimsiz tasarım.jpg

e-teach Projesi Sonuçlandı

 

ÇOMÜ’nün ortağı olduğu, Vrije University of Brussel’ın koordinatörlüğünü yaptığı ve Helsinki University, University of Latvia, Lucian Braga University of Sibiu, Spoleczna Akademia Nauk ve Baltic Education Technology Enstitute’nün ortak oldukları 24 aylık e-teach projesi başarıyla tamamlandı. Projenin "Öğretmenler için Dijital Pedagoji Becerilerinin Geliştirilmesi Kitapçığı" ve "Dijital Pedagoji için Modüler Ders Müfredatı" ile "Öğrenme/Öğretme Uygulamaları için Senaryo Tabanlı Dijital Pedagoji Öğretmen Kılavuzu" ve "Dijital Pedagoji Üzerine Çevrimiçi Kurs" başlıklı çıktılarına aşağıdaki internet sayfasından İngilizce ve Türkçe olarak ulaşabilirsiniz.

 

https://www.e-teach-eu.net/