Erasmus Ofisi İkinci Aylık Genel Toplantısı Gerçekleştirildi.

.

Üniversitemiz Erasmus Ofisi, 06 Eylül 2023 tarihinde düzenlediği aylık genel toplantıda önemli konuları ele aldı ve çözüm yollarını tartıştı. Toplantı, Üniversite Dış İlişkiler Koordinatörü, Doç.Dr. Mehmet Yıldız ve Erasmus Koordinatörü, Öğr.Gör.Dr. Ali Emrah Tokatlıoğlu'nun liderliğinde gerçekleşti ve ofis çalışanları ile gönüllü asistan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan başlıca konular şunlardı:

Personel Eksikliği Nasıl Giderilebilir?

   Katılımcılar, Ofis personel eksikliği sorununu ele aldılar ve bu eksikliği nasıl giderilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Hareketlilik Katılımı Gösteren Kişilerin İngilizce Seviyelerini Yükseltmek İçin Neler Yapılabilir?

   Toplantı, öğrencilerin İngilizce seviyelerini geliştirmek amacıyla yapılacak dil eğitimi programları ve destekleyici faaliyetler hakkında konuştu. Ek uygulamalar kullanılabileceğinin yanı sıra dil sınavlarının zorlaştırılmasıyla gerekli sonuç elde edilebileceği değerlendirildi.

 Bazı Üniversitelerin İkili Anlaşmaları Azaltmaya Çalışmasının Nedenleri?

   Katılımcılar, bazı üniversitelerin ikili anlaşmaları azaltma kararlarının nedenlerini incelediler ve anlaşma halinde olunan Üniversitenin anlaşma bitirme kararı aldığı durumda iletişime geçildiği ve anlaşma sayısında sürekli bir artış olduğu görüldü.

AB'nin İkili Anlaşmalar ile İlgili İzlediği Strateji nedir?

   AB'nin ikili anlaşmalar konusundaki stratejisi incelendi ve sonuçlar paylaşılıp anlaşmalar konusunda açıklamalar yapıldı.

   Öğretim üyelerinin yaptığı projeler hakkında bilgilendirme yapıldı ve öğretim üyelerinin yürüttüğü projeler hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

   Toplantının sonunda katılımcılar, belirlenen eylem planlarını izlemek ve her bir konu üzerinde ilerleme kaydetmek için çalışacaklarını taahhüt ettiler. Erasmus Ofisi, daha fazla güncellemeyi takip etmek ve sonuçları izlemek amacıyla yaklaşan toplantılara hazırlanıyor.