Ofisimizde ilk yılını henüz tamamlamamış personelimize oryantasyon eğitimleri devam ediyor.

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesine son bir yıl içinde katılan personellerimizden Samet Yavaş ve Serkan Saylık'ın oryantasyon eğitimleri haftalık ve aylık programlar şeklinde Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr.Gör.Dr. Ali Emrah Tokatlıoğlu tarafından yürütülüyor. Haftalık bir planda iş akış süreçlerinde sürekli bir mentorluk prensibi ile işleyen adaptasyon sürecinin ardından personellerimiz mevcut görevlerinde başarıyla hizmet vermektedir. Samet Yavaş, Erasmus Birimi KA131 projesi kapsamında giden öğrenci süreçlerinde, Serkan Saylık ise Erasmus KA171 projesi kapsamındaki yapılanmada ve İkili İşbirliği Anlaşmaları süreçlerinde destek personeli olarak görev almaktadır. 

İki yeni ve dinamik personelimizin bize katılımları ile birlikte koordinatörlüğümüz, kurumsal kapasitemizi geliştirecek ve uluslararasılaşma hedeflerine ulaşmayı sağlayacak adımlar atmaya devam etmektedir.