Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Üniversitemizde Avrupa Gönüllü Hizmeti programı uygulamaya başlamıştır.

Erasmus + Gençlik Programı kapsamında yer alan Avrupa Gönüllü Hizmeti projelerini uygulamak üzere 31.12.2020 tarihine kadar Ulusal Ajans tarafından Akredite edilmiştir.

Avrupa Gönüllü Hizmeti Nedir: Avrupa Gönüllü Hizmeti, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dahilinde yer almanızı sağlayan bir faaliyettir. Temel düzeyde dil eğitimini de (% 5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 17-30 yaş arasındaki tüm gençlerimize açıktır. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği'nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu Eylem kapsamında gençler,  kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar.

Konuyla ilgili olarak ek bilgi için tıklayınız.