Amaç ve Hedefler

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nün ana amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin uluslararası düzeyde tanınırlığını sağlamak, uluslararası  eğitim ve araştırma kuruluşlarıyla  işbirliğini geliştirerek  bilim ve kültür alanlarında işbirliğinin arttırılmasını için platform oluşturmak,  akademisyen ve öğrencilerin uluslararası programlara katılımını yaygınlaştırmak, uluslararası araştırma projelerinin artmasını sağlamak, kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesine destek olmaktır.

Bu amaç doğrultusundaki hedeflerimiz aşağıdaki gibidir: 

  • Bologna süreci kapsamında  vurgulanan sürdürülebilir kalkınma için küresel işbirliğine katkı sağlamak ve bu doğrultuda uluslararası aktiviteler düzenlemek
  • Erasmus, Avrupa Gönüllü Hizmeti gibi AB programları kapsamında   öğrenci ve akademisyen hareketliliği gerçekleştirmek, benzer uluslararası etkinlikleri arttırmak
  • Mevlana Programı kapsamındaki değişim hareketliliğini yönetmek ve  programın gelişimini sağlamak 
  • Yurtdışında bulunan yüksek öğretim kurumlarıyla işbirliği protokolleri imzalayarak etkinlikler gerçekleştirmek,  uluslararası faaliyetleri desteklemek ve  koordinesini sağlamak, öğrenci ve akademisyenlerinin uluslararası düzeydeki eğitim programlarına ve projelere katılımlarını sağlamak
  • Uluslararası çalışma ortamlarında, projelerde yer almak isteyen akademisyenlere  destek vermek, programların tanıtımını gerçekleştirmek, projelerin idari işlemleri konusunda yardımcı olmak  
  • Üniversitemize yurt dışından gelen heyetlere ve konuklara  destek vermek
  • Üniversitemizin  eğitim-öğretim ve araştırma kalitesinin artmasına katkı sağlayarak yükseköğretim anlayışını zenginleştirmek