Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

İkili Anlaşmalar

DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KAPSAMINDAKİ  iKİLİ ANLAŞMALAR 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü birimlerine göre ikili anlaşmalar aşağıdaki gibidir :