Erasmus+ 2021-1-RO01-KA220-HED-000023025 Projesinin Bilimsel Çıktılarının Paylaşımı Semineri

Erasmus+ 2021-1-RO01-KA220-HED-000023025 Projesinin Bilimsel Çıktılarının Paylaşımı Semineri

 

Seminar

Sharing the Experience and Outputs of The Erasmus Plus Project of Blended Learning to Increase Math Success through Robotic Applications

Erasmus+ 2021-1-RO01-KA220-HED-000023025

Robotik Uygulamalar Yoluyla Matematik Başarısını Artırmak İçin Erasmus Plus Harmanlanmış Öğrenme Projesi Deneyim ve Çıktılarının Paylaşılması

We expect teacher candidates, teachers and interested parties to participate in the “Increasing Mathematics Achievement with Robotic Applications” seminar activity.

(“Robotik Uygulamalarla Matematik Başarısını Artırma” seminer etkinliğine öğretmen adaylarının, öğretmenlerin ve ilgili kişilerin katılımını bekliyoruz.)

Place: Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, Conference Saloon 4th floor

(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Konferans Salonu 4. Kat)

Date:  November 9, 2023 at 9:30 am- 18:30 pm

(9 Kasım 2023 / 9:30 – 18:30)

Seminar Agenda

9:30 - 12:30    Opening Speeches (Açılış Konuşmaları)

COMU Project Coordinator - Prof.Dr. Hasan Arslan

Dean of the Faculty of Education - Prof.Dr. Salih Zeki Genç

Invited Speakers - Çanakkale Directors of National Education

University Representative - Prof.Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Rector

13:30 Prof.Dr. Mehmet Kaan Demir - Project Researcher

The modular curriculum designed with blended learning approach including step-by-step hands-on learning practices and the use of online learning materials in primary schools

(İlkokullarda adım adım uygulamalı öğrenme uygulamaları ve çevrimiçi öğrenme materyallerinin kullanımını içeren harmanlanmış öğrenme yaklaşımıyla tasarlanmış modüler müfredat)

15:00 Prof.Dr. Muzaffer Özdemir - Director and Distance Education Center and Project Researcher A virtual video library including scenario-based learning/teaching activities for the use of robotics in mathematics education in primary schools

(İlkokullarda matematik eğitiminde robotik kullanımı için senaryo tabanlı öğrenme/öğretme etkinlikleri içeren sanal bir video kütüphanesi)

16:00 Dr. Yasemin Abalı Öztürk - Project Researcher

Decreasing Math Anxiety by Using Robotics Applications (Robotik Uygulamalarla Matematik Kaygısının Azaltılması)

17:00 Kadir Tunçer - Associate Director and Distance Education Center and Project Researcher

Blended Education and Robotics Application in Math Education

(Harmanlanmış Eğitim ve Matematik Eğitiminde Robotik Uygulaması)

18:00 Certificate Programme (Sertifika Programı)

Note:

The program flow may change due to participants.

If you need special support for participation, please send a message to kadirtuncer@comu.edu.tr up to 1 day in advance.)