Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Yabancı Ülkelerce Verilen Özel Burslar

Yabancı ülkeler tarafından verilen özel burslardır.

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN VERİLEN ÖZEL BURSLAR

Yabancı ülkeler tarafından verilen özel burslardır. Kişiler kendi imkanlarıyla, ilgili ülke veya üniversitenin şartlarına göre başvuruda bulunabilirler. Ancak, adayların eğitim sonrası denklik bilgileri konusunda Yüksek Öğrenim Kurumundan bilgi edinmeleri gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk adayların kendisine aittir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan burslara aşağıdaki sayfadan erişilebilir :

http://abdigm.meb.gov.tr/www/yabanci-hukumet-ozel-burslari/icerik/78