Birim Kalite Komisyonu Toplantısı

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Birim Kalite Komisyonu 21.01.2022 tarihinde toplanmıştır.

 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Birim Kalite Komisyonu 21.01.2022 tarihinde toplanmıştır. Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Pekar, Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Ali Emrah Tokatlıoğlu ve Erasmus Bütçe ve Performans sorumlusu A. Cenk Katı'dan oluşan komisyon, 2021 Faaliyet raporunun nihai şeklini vererek 2022 yılındaki faaliyetlerin kalite güvence süreçlerine uygun şekilde kaydedilmesi ve raporlanması konusunda birim olarak yapılabilecek iyileştirmeler üzerine çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.

Ekler

21.01.2022 - Birim Kalite Komisyonu Toplantısı.docx