Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Personel ve Görev Tanımları

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü personeline ait bilgiler ve görev tanımları aşağıdaki gibidir : 

Dış İlişkiler Koordinatörü  

Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem PEKAR

irocomu.edu.tr

0286 218 0018 / 12001

 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nün genel yönetimini gerçekleştirmek
 • Üst yönetim ile iletişimi sağlamak
 • Üniversitemizin uluslararası ilişkilerinin gelişmesi için gerekli olan adımları atmak  

Erasmus Kurum Koordinatörü

Mevlana Kurum Koordinatörü 

Öğr.Gör.Dr. Ali Emrah Tokatlıoğlu 
erasmuscomu.edu.tr 
0286 218 0018 / 12000

 • Erasmus programının genel yönetimi
 • Ulusal Ajans ile iletişim
 • Erasmus raporlarının hazırlanması ve sunumu
 • Erasmus UA başvuruları
 • Erasmus öğrenci, akademisyen, idari personel hareketlilikleri  seçim sürecinin koordinasyonu  ve işlemlerinin genel takibi
 • Mevlana programının genel koordinasyonu
 • Mevlana öğrenci, akademisyen, idari personel hareketlilikleri  seçim sürecinin koordinasyonu  ve işlemlerinin genel takibi
 • Kalite güvence iç paydaş birim temsilcisi.
Erasmus Anlaşmalar ve Gelen  Öğrenci /Akademisyen Sorumlusu 

Öğr.Gör. Çağrı Ege 
erasmusincomingcomu.edu.tr
erasmusbacomu.edu.tr 
0286 218 00 18/ 12008

 • Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği kapsamında gelen öğrencilerin işlemlerinin yapılması, bu işlemlerin dosyalanması ve takibi,
 • Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği kapsamında gelen öğrencilere oryantasyon programı, ikamet, sigorta ve ders seçim işlemlerini koordine etmek,
 • Erasmus gelen akademisyenlerin işlemlerinin yapılması, belgelerinin dosyalanması ve takibi,
 • ULP kodlu ders havuzundan seçilen derslerin koordinasyonu,
 • Erasmus anlaşmaları hakkında öğretim üyelerine bilgi vermek,
 • Erasmus anlaşmalarının yapılması ve takibi,

Erasmus Giden Öğrenci Sorumlusu 

Mevlana Programı Sorumlusu 

Elvan Ecem Başel 
erasmusogrenimcomu.edu.tr 
0286 218 00 18 / 12012

mevlanacomu.edu.tr 
0286 218 00 18 / 12012

 • Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği ile ilgili gerekli belgelerin toplanması, öğrencilerin bilgilendirilmesi,
 • Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği ile ilgili bilgilendirme seminerlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Mevlana  anlaşmalarını yapmak ve anlaşmaların takibi,
 • Mevlana hareketliliği ile ilgili bilgilendirme seminerlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Mevlana kapsamında gelen/giden öğrenci ve gelen akademisyen işlemleri
 • Mevlana hareketliliğinin bütçe işlemleri ve bu hareketlilik kapsamında gelen/giden öğrenci ve gelen akademisyenlerin ödemelerinin yapılması
 • Mevlana hareketliliği kapsamında YÖK ile iletişim.
Erasmus Giden Akademik ve İdari Personel Sorumlusu
Bütçe İşlemleri 

Cenk Katı
erasmuspersonelcomu.edu.tr;
0286 218 00 18 / 12006

 • Erasmus hareketliliği kapsamında bütçe işlemleri (Giden öğrenci, akademik personel ve idari personelin ödemeleri),
 • Satın alma ve ödeme işlemleri,
 • Giden akademik personel hareketliliği ile ilgili gerekli belgelerin toplanması ve dosyalanması, akademik personelin bilgilendirilmesi,
 • Giden idari personel hareketliliği ile ilgili gerekli belgelerin toplanması ve dosyalanması, idari personelin bilgilendirilmesi,
 • Birimlerle ilgili istatiksel verilerin sağlanması.
 • Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi.
Uluslararası Projeler Destek Birimi

Gülşen Yüksek Pekören 
projecomu.edu.tr
0286 218 00 18 / 12003

 • Proje çağrıları, olanakları ve etkinliklerini güncel duyurularla paylaşmak
 •  AB ve Uluslararası Kuruluşların kaynaklarıyla yürütülen projelerin finansmanla ilgili işlemleri; (projeler kapsamında yapılan işlemler için belgelerin uygunluğunun kontrolü, muhasebe işlem fişi hazırlamak ve ödemelerin sağlanması)
 •  Proje başvuru formlarının ve sözleşmelerin teknik kontrolü, yönetim ve denetim aşamalarında gerekli olan belgeler ve kurum bilgilerinin  temin edilmesi
 • Gri pasaport işlemleri 

Free Mover

 

Öğr.Gör. Banu Akkök

banu.akkokcomu.edu.tr

0286 21800 18 / 12002

 • Freemover  Programı hakkında üniversitemiz öğrencilerinin bilgilendirilmesi, seminerlerin gerçekleştirilmesi, işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Freemover Programı kapsamında gelen öğrencilerin idari işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • ULP kodlu dersleri  prosedürünün takibi ve veritabanına işlenmesi
Uluslararası İşbirliği Birimi 

Hasan Hakan BAŞARAN

0286 21800 18 / 12009

cooperationcomu.edu.tr

hbasarancomu.edu.tr

 • Uluslararası İşbirliği anlaşmaları için YÖK ile görüşmek ve YÖK’ten alınan denkliklerin takibi,
 • Uluslararası işbirliği anlaşmaları yapmak, senatoya sunmak ve bu anlaşmaların takibi,
 • Fullbright Programı hakkında üniversite öğrencilerimizin bilgilendirilmesi, seminerlerin gerçekleştirilmesi
Avrupa Gönüllü Hizmeti

Hasan Hakan BAŞARAN

 aghcomu.edu.tr 
0286 21800 18/ 12009

 • Avrupa Gönüllü Hizmeti programı hakkında bilgilendirme
 • 17-30 yaş gençlere AGH işlemlerinde gönderen kuruluş olarak destek sağlama
 • AGH kapsamında projelerin takibi ve yapılabilirliğinin arttırılması
 • AGH kapsamında yapılacak olan projelere ortak olma konusunda gerekli yazışmaların yapılması
 • Erasmus KA107 Projesinin işlemleri..
 Genel Yazı İşleri 

Muhammet ORHAN
morhancomu.edu.tr
0286 218 00 18 / 12004

.........................................................

 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü kapsamında kurum içi gelen ve giden ÜBYS yazışmaların gerçekleştirilmesi ve takibi,
 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü kapsamında kurum dışı yazışmaların gerçekleştirilmesi ve takibi,
 • Rektörlük ıslak imza takibi
 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne gelen kişileri karşılamak ve ilgili birimlere yönlendirmek,
 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesindeki birimler hakkında genel bilgiler vermek,
 • Ofisten çıkan kargoların gönderimini ve takibini yapmak,
 • Birim arşiv sorumlusu.