Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

PIC, VAT, PADOR vb Bilgiler

Projelere, programlara başvurmak isteyen öğrenci ve akademisyenler için  ÇOMÜ'ye kurumsal bilgiler aşağıdaki gibidir.

Organisation ID: E10165255

VAT No :
2290388006

PIC - Participant Identification Code
972342454

7. Çerçeve Programı Kurum Temsilcisi
(LEAR - Legal Entity Appointed Representative)
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem PEKAR

DUNS No:
502664069

PADOR No
EuropeAid ID : TR-2009-BIQ-2505195969

ERASMUS CHARTER NO:
220030-LA-1-2014-1-TR-E4AKA1-ECHE

ERASMUS code

TR CANAKKA01