Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü