Öğrenciler için Hizmet Pasaportu

ÖĞRENCİLER İÇİN HİZMET PASAPORTU İŞLEMLERİ 

(Akademik ve İdari personelin Personel Dairesi Başkanlığına başvurması gerekmektedir.) 

 2006/21 Sayılı, 02.03.2006 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre :

Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar ve ikili ilişkiler kapsamında yurtdışına eğitim ziyaretlerinde bulunacak öğrencileri de hizmet pasaportu alabilmelerine olanak tanımaktadır. Hizmet pasaportu ile öğrencilere vize kolaylığı sağlanmış olacaktır.

Pek çok ülke hizmet pasaportuna vize uygulamamaktadır ancak, yine de Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden hangi ülkelerin vize uygulayıp hangilerinin uygulamadığını kontrol etmeniz gerekmektedir.
http://www.mfa.gov.tr/turk-vatandaslarinin-tabi-oldugu-vize-uygulamalari.tr.mfa

AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA HİZMET PASAPORTU SAĞLANIR

 • Erasmus+ Projelerine (KA1, KA2, KA3) katılım.
 • Free Mover Programı  kapsamındaki hareketlilik.
 • Üniversitemizin Uluslararası İşbirliği anlaşmaları kapsamındaki hareketlilikler.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ 

1. Aşama - Akademik Birime Başvuru

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yurtdışı görevlendirmelerinin Rektörlük tarafından yapılabilmesi için, bölüm başkanının önerisi üzerine, Fakülte / Enstitü / YO /MYO Yönetim Kurulu kararının Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne UBSY üzerinden iletilmiş olması gerekmektedir.

2. Aşama: Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne Başvuru 

Aşağıdaki belgeleri Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne iletiniz/getiriniz.  (Terzioğlu Yerleşkesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Binası, Zemin Kat - Telefon : 0286 218 00 18 / Dahili 12003)

 • Başvuru formu (İndirerek doldurunuz)   
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Öğrenci Belgesi (Son 1 hafta içinde alınmış olmalıdır.)
 • Adli Sicil Kaydı
 • Yurtdışındaki kuruluştan alınmış davetiye vb mektup

Not : Eğer kişi üniversitemizde kadrolu ise (Araştırma Görevlisi vb.) Akademik Personel Dairesine başvurması gerekmektedir) 

Dış İlişkiler gerekli formları hazırlayacak, öğrenci imzaladıktan sonra  ve Rektörlük Makamına imzaya sunacaktır.  Belge imzadan çıktıktan sonra öğrenci bilgilendirilir ve öğrenci belgelerini Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden alarak 3. aşamaya geçer.

3. Aşama:  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne Başvuru 

Hizmet Pasaportu Talep Formunu Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nden teslim alan öğrenci aşağıdaki belgelerle birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurur. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden randevu almak  için: https://randevu.nvi.gov.tr/

 • Hizmet Pasaportu Talep Formu
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı
 • Daha önce alınmış pasaportunuz varsa pasaportunuz
 • Pasaport defter bedelinin ödendiğine dair dekont. (Bilgi için:  https://randevu.nvi.gov.tr/pages/applicationprices  Hizmet pasaportu cüzdan bedeli/harcı diye belirtmeniz yeterlidir.) 

      SÜRE 

 • Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'ne  belgeleriniz hazır olduğunda başvurabilirsiniz,  gerekli dokümanınız hazırlanır.  
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne başvuruyu, gidiş tarihinizden en erken  20 gün önce başvurabilirsiniz.  Örneğin,  20 Şubat'ta gidecek  kişi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü 'ne 1 Şubat ve sonrası başvurabilir.  (Bu süre Hizmet pasaporta vize isteyen ülkelerde 60 gündür.)

DÖNÜŞTE YAPILACAK İŞLEMLER

 • Hizmet pasaportunuz yalnızca görev / etkinlik süresince geçerlidir.
 • Dönüşte hizmet pasaportunuzu en geç 15 gün içinde Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'ne teslim etmeniz gerekmektedir.  
 • Belirtilen süre için pasaportu geri getirmeyen öğrenciler bir daha bu hizmetten yararlanamazlar. 

       UMUMİ PASAPORT ÇIKARTMAK VEYA VERDİĞİNİZ UMUMİ PASAPORTUNUZU GERİ ALMAK İÇİN 

Hizmet pasaport çıkartmak için hali hazırda var olan umumi pasaportunuzu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne iade etmiş veya Hizmet pasaportunuzun süresi bitmeden umumi pasaport çıkarmak istiyorsanız:

 • Öncelikle Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne gelerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne götürülmek üzere bir belge almalısınız.
 • Belgede Hizmet pasaportunuzun üniversitemizde muhafaza edildiği belirtilmekte ve umumi pasaport işlemlerinin yapılması/ size geri verilmesi talep edilmektedir.
 • Resmi yazı olduğu için imza süresinin 2-3 günü bulabileceği unutulmamalıdır.

PASAPORTUNUZU GEÇERLİLİK SÜRESİ İÇİNDE TEKRAR KULLANMAK İSTERSENİZ 

 • Başvuru işlemleri kısmında belirtilen başvuru belgelerini yeniden  hazırlayarak Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne getiriniz.
 • Dış İlişkiler tarafından Hizmet Pasaportu Formu ve pasaportun yeniden işleme alınması dilekçesi hazırlanır ve Rektör Yardımcısı tarafından imzalanır.
 • Öğrenciye belgeler hazır olduğunda haber verilir.
 • Öğrenci gelerek belgelerini ve pasaportunu alarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne gider.

GEREKLİ ADRESLER: 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Binası, Zemin Kat
Terzioğlu Kampüsü 17020 Çanakkale
Tel: + 90.286.218 00 18 / Dahili 4088

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü

T.C Çanakkale Valiliği
Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Caddesi, No:26
Hükümet Konağı Merkez / Çanakkale
Tel: + 90.286.217 19 99 -Santral