Yabancı Öğrenciler İçin Host/Buddy Olmak

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN

HOST &  BUDDY OLMAK

 

Üniversitemize gelen yabancı öğrencilere ev sahipliği yaparak  (host) yada üniversiteye ve ülkeye uyumlarını sağlamada yardımcı olarak (buddy) deneyim kazanabilir,  yabancı dilinizi ilerletebilir ve vizyonunuzu genişletebilirsiniz. 

HOST & BUDDY :

Host olarak üniversitemize gelen yabancı öğrenciler ile evinizi paylaşabilirsiniz.   Host olan kişilerin yabancı öğrencilerin karşılanması, kentin ve üniversitenin tanıtımı gibi işlemlerde yardımcı olmaları, yani Buddy olarak da destek vermeleri beklenmektedir.

 • Host Form
 • Evi  ve öğrencinin kalacağı odayı gösteren en az 2 fotoğraf
 • Çanakkale'de kiralanacak evdeki, host'un kendisine ait olan ikamet belgesi
 • Öğrenci ise, öğrenci belgesi
 • Akademik yada idari personel ise ÇOMÜ kartının bir kopyası
 • Gelen öğrenci ile anlaşma durumunda "Host Formu" içerisindeki örnek “Noter Taahhütnamesini” erasmus ofisine teslim etmelisiniz. Teslim edilmeyen durumda ilgili öğrenciye ikamet belgesi hazırlanamayacağı için eşleştirmeniz iptal edilecektir.

      (Not : İkamet belgesi ve öğrenci belgesi e-devlet sisteminden temin edilebilir.)

Formu ekleriyle birlikte aşağıdaki adrese yollayınız :

Verilen bilgiler yabancı öğrencilere iletilecek, öğrenciler bilgileri kendileri inceleyip,  kalmak istedikleri yeri seçip,  host ile direkt olarak iletişime geçecektir. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından bir eşleştirme yapılmamaktadır.

BUDDY :

Üniversitemize gelen yabancı öğrencilere genelde ev sahipleri (host)  yardımcı olmakta, buddy olarak da destek vermektedir. Ancak bazı durumlarda, evsahibi olmasa da buddy desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Buddy  olarak, yabancı öğrencilerin  üniversiteye ve ülkeye uyumlarını sağlamada yardımcı olabilir, deneyim kazanabilir,  yabancı dilinizi ilerletebilir, vizyonunuzu  genişletebilirsiniz. 

Buddy olmak için gerekenler :

Formu ekleriyle birlikte aşağıdaki adreslere yollayınız :

YABANCI ÖĞRENCİLERE VERİLMESİ BEKLENEN DESTEK:

 • Kampüsün, ÖSEM’in, yemekhanenin, kütüphanenin vb.  tanıtımı
 • Öğrenci kent kartının alımı, yükleme yerlerinin gösterilmesi, rotalar hakkında bilgi verilmesi
 • Türkiye SIM kartının alımı sürecinde destek
 • Yabancı öğrencinin ders alacağı akademisyenlere götürülmesi, dersliklerin gösterilmesi vb.
 • Şehrin tanıtılması, alışveriş imkanlarının, banka, postane, sinema, restaurant vb.  gibi yerlerin gösterilmesi
 • Öğrencinin sosyalleşmesine yardımcı olunması, ilgili arkadaşlarla tanıştırılması vb.

 

 

Ekler

Host Form.docx